Календарь экадаши на 2017-2018 гг для региона Челябинск

В этом календаре приведены не только ЭКАДАШИ.Здесь опубликованы все ведические праздники. Соблюдение рекомендуемых постов во время ведических праздников тоже имеет большую силу.
                         Narayana Masa, Gaurabda 530                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

6 Jan 2017 Fr   Astami                            G Siva      Revati

7 Jan 2017 Sa   Navami                            G Siddha    Asvini

8 Jan 2017 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sadhya    Bharani         *

               Fasting for Putrada Ekadasi

9 Jan 2017 Mo   Dvadasi                           G Subha     Krittika

               Break fast 09:49 - 11:46 (LT)

               Sri Jagadisa Pandita -- Appearance

10 Jan 2017 Tu   Trayodasi                         G Brahma    Mrigasira

11 Jan 2017 We   Caturdasi                         G Indra     Ardra

12 Jan 2017 Th   Purnima                           G Vaidhriti Punarvasu

               Sri Krsna Pusya Abhiseka


                          Madhava Masa, Gaurabda 530                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

13 Jan 2017 Fr   Pratipat                          K Viskumba  Pusyami

14 Jan 2017 Sa   Dvitiya                           K Priti     Aslesa

               Ganga Sagara Mela

---------- Makara Sankranti (Sun enters Capricorn on 14 Jan, 06:60 LT) ----------

15 Jan 2017 Su   Tritiya                           K Ayusmana  Magha

16 Jan 2017 Mo   Caturthi                          K Saubhagya Purva-phalguni

17 Jan 2017 Tu   Pancami                           K Sobana    Uttara-phalguni

               Sri Ramacandra Kaviraja -- Disappearance

               Srila Gopala Bhatta Gosvami -- Appearance

18 Jan 2017 We   Sasti                             K Atiganda  Hasta

               Sri Jayadeva Gosvami -- Disappearance

19 Jan 2017 Th   Saptami                           K Sukarma   Citra

               Sri Locana Dasa Thakura -- Disappearance

20 Jan 2017 Fr   Astami                            K Dhriti    Swati

21 Jan 2017 Sa   Navami                            K Sula      Visakha

22 Jan 2017 Su   Dasami                            K Ganda     Visakha

23 Jan 2017 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vriddhi   Anuradha        *

               Fasting for Sat-tila Ekadasi

24 Jan 2017 Tu   Dvadasi                           K Dhruva    Jyestha

               Break fast 08:59 - 11:44 (LT)

25 Jan 2017 We   Trayodasi                         K Vyagata   Mula

26 Jan 2017 Th   Caturdasi                         K Harsana   Purva-asadha

27 Jan 2017 Fr   Amavasya                          K Vajra     Uttara-asadha

28 Jan 2017 Sa   Pratipat                          G Siddhi    Sravana

29 Jan 2017 Su   Dvitiya                           G Vyatipata Dhanista

30 Jan 2017 Mo   Tritiya                           G Variyana  Satabhisa

31 Jan 2017 Tu   Caturthi                          G Parigha   Purva-bhadra

1 Feb 2017 We   Pancami                           G Siddha    Uttara-bhadra

               Vasanta Pancami

               Srimati Visnupriya Devi -- Appearance

               Sarasvati Puja

               Srila Visvanatha Cakravarti Thakura -- Disappearance

               Sri Pundarika Vidyanidhi -- Appearance

               Sri Raghunandana Thakura -- Appearance

               Srila Raghunatha Dasa Gosvami -- Appearance

2 Feb 2017 Th   Sasti                             G Sadhya    Revati

3 Feb 2017 Fr   Saptami                           G Subha     Asvini          *

               Sri Advaita Acarya -- Appearance

               (Fast today)

4 Feb 2017 Sa   Astami                            G Sukla     Bharani

               Bhismastami

5 Feb 2017 Su   Navami                            G Brahma    Krittika

               Sri Madhvacarya -- Disappearance

6 Feb 2017 Mo   Dasami                            G Indra     Rohini

               Sri Ramanujacarya -- Disappearance

7 Feb 2017 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vaidhriti Mrigasira       *

               Fasting for Bhaimi Ekadasi

               (Fast today for Varahadeva)

8 Feb 2017 We   Dvadasi                           G Priti     Ardra

               Break fast 08:32 - 11:01 (LT)

               Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Varahadeva

               (Fasting is done yesterday)

9 Feb 2017 Th   Trayodasi                         G Ayusmana  Punarvasu       *

               Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu

               (Fast today)

10 Feb 2017 Fr   Purnima                           G Saubhagya Pusyami

               Sri Krsna Madhura Utsava

               Srila Narottama Dasa Thakura -- Appearance


                          Govinda Masa, Gaurabda 530                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

11 Feb 2017 Sa   Pratipat                          K Sobana    Magha

12 Feb 2017 Su   Dvitiya                           K Atiganda  Purva-phalguni

13 Feb 2017 Mo   Tritiya                           K Sukarma   Purva-phalguni

----------- Kumbha Sankranti (Sun enters Aquarius on 12 Feb, 19:58 LT) -----------

14 Feb 2017 Tu   Caturthi                          K Dhriti    Uttara-phalguni

15 Feb 2017 We   Pancami                           K Sula      Hasta

               Sri Purusottama Das Thakura -- Disappearance

               Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura -- Appearance

16 Feb 2017 Th   Sasti                             K Ganda     Citra

17 Feb 2017 Fr   Sasti                             K Vriddhi   Swati

18 Feb 2017 Sa   Saptami                           K Dhruva    Visakha

19 Feb 2017 Su   Astami                            K Vyagata   Anuradha

20 Feb 2017 Mo   Navami                            K Harsana   Jyestha

21 Feb 2017 Tu   Dasami                            K Vajra     Mula

22 Feb 2017 We   Ekadasi (suitable for fasting)    K Siddhi    Purva-asadha    *

               Fasting for Vijaya Ekadasi

23 Feb 2017 Th   Dvadasi                           K Vyatipata Uttara-asadha

               Break fast 07:58 - 11:25 (LT)

               Sri Isvara Puri -- Disappearance

24 Feb 2017 Fr   Trayodasi                         K Variyana  Sravana

25 Feb 2017 Sa   Caturdasi                         K Parigha   Dhanista

               Siva Ratri

26 Feb 2017 Su   Amavasya                          K Siva      Satabhisa

27 Feb 2017 Mo   Pratipat                          G Siddha    Purva-bhadra

               Srila Jagannatha Dasa Babaji -- Disappearance

               Sri Rasikananda -- Disappearance

28 Feb 2017 Tu   Dvitiya                           G Sadhya    Uttara-bhadra

1 Mar 2017 We   Tritiya                           G Subha     Revati

2 Mar 2017 Th   Caturthi                          G Brahma    Asvini

               Sri Purusottama Dasa Thakura -- Appearance

3 Mar 2017 Fr   Pancami                           G Indra     Bharani

4 Mar 2017 Sa   Sasti                             G Vaidhriti Krittika

5 Mar 2017 Su   Astami                            G Viskumba  Rohini

6 Mar 2017 Mo   Navami                            G Priti     Mrigasira

7 Mar 2017 Tu   Dasami                            G Ayusmana  Ardra

8 Mar 2017 We   Ekadasi (suitable for fasting)    G Saubhagya Punarvasu       *

               Fasting for Amalaki vrata Ekadasi

9 Mar 2017 Th   Dvadasi                           G Sobana    Pusyami

               Break fast 07:24 - 11:11 (LT)

               Sri Madhavendra Puri -- Disappearance

10 Mar 2017 Fr   Trayodasi                         G Sukarma   Aslesa

11 Mar 2017 Sa   Caturdasi                         G Dhriti    Magha

12 Mar 2017 Su   Purnima                           G Sula      Purva-phalguni  *

               Gaura Purnima: Appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu

               (Fast today)


                           Visnu Masa, Gaurabda 531                    GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

13 Mar 2017 Mo   Pratipat                          K Ganda     Uttara-phalguni

               Festival of Jagannatha Misra

14 Mar 2017 Tu   Dvitiya                           K Vriddhi   Hasta

15 Mar 2017 We   Tritiya                           K Dhruva    Citra

------------- Mina Sankranti (Sun enters Pisces on 14 Mar, 16:50 LT) -------------

16 Mar 2017 Th   Caturthi                          K Vyagata   Swati

17 Mar 2017 Fr   Pancami                           K Harsana   Visakha

18 Mar 2017 Sa   Sasti                             K Vajra     Anuradha

19 Mar 2017 Su   Saptami                           K Siddhi    Jyestha

20 Mar 2017 Mo   Saptami                           K Vyatipata Jyestha

21 Mar 2017 Tu   Astami                            K Variyana  Mula

               Sri Srivasa Pandita -- Appearance

22 Mar 2017 We   Navami                            K Parigha   Purva-asadha

23 Mar 2017 Th   Dasami                            K Siva      Uttara-asadha

24 Mar 2017 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    K Siddha    Sravana         *

               Fasting for Papamocani Ekadasi

25 Mar 2017 Sa   Dvadasi                           K Sadhya    Dhanista

               Break fast 06:43 - 10:55 (LT)

               Sri Govinda Ghosh -- Disappearance

26 Mar 2017 Su   Trayodasi                         K Subha     Satabhisa

               First day of Daylight Saving Time

27 Mar 2017 Mo   Caturdasi                         K Sukla     Purva-bhadra

28 Mar 2017 Tu   Amavasya                          K Brahma    Uttara-bhadra

29 Mar 2017 We   Dvitiya                           G Indra     Revati

30 Mar 2017 Th   Tritiya                           G Vaidhriti Asvini

31 Mar 2017 Fr   Caturthi                          G Viskumba  Bharani

1 Apr 2017 Sa   Pancami                           G Ayusmana  Rohini

               Sri Ramanujacarya -- Appearance

2 Apr 2017 Su   Sasti                             G Saubhagya Mrigasira

3 Apr 2017 Mo   Saptami                           G Sobana    Ardra

4 Apr 2017 Tu   Astami                            G Atiganda  Punarvasu

5 Apr 2017 We   Navami                            G Sukarma   Pusyami         *

               Rama Navami: Appearance of Lord Sri Ramacandra

               (Fast today)

6 Apr 2017 Th   Dasami                            G Dhriti    Aslesa

7 Apr 2017 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sula      Magha           *

               Fasting for Kamada Ekadasi

8 Apr 2017 Sa   Dvadasi                           G Ganda     Purva-phalguni

               Break fast 07:08 - 09:32 (DST)

               Damanakaropana Dvadasi

9 Apr 2017 Su   Trayodasi                         G Vriddhi   Uttara-phalguni

10 Apr 2017 Mo   Caturdasi                         G Dhruva    Hasta

11 Apr 2017 Tu   Purnima                           G Vyagata   Citra

               Sri Balarama Rasayatra

               Sri Krsna Vasanta Rasa

               Sri Vamsivadana Thakura -- Appearance

               Sri Syamananda Prabhu -- Appearance


                        Madhusudana Masa, Gaurabda 531                 GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

12 Apr 2017 We   Pratipat                          K Harsana   Swati

13 Apr 2017 Th   Dvitiya                           K Vajra     Swati

14 Apr 2017 Fr   Tritiya                           K Siddhi    Visakha

               Tulasi Jala Dan begins.

------------- Mesa Sankranti (Sun enters Aries on 14 Apr, 02:19 DST) -------------

15 Apr 2017 Sa   Caturthi                          K Vyatipata Anuradha

16 Apr 2017 Su   Pancami                           K Variyana  Jyestha

17 Apr 2017 Mo   Sasti                             K Parigha   Mula

18 Apr 2017 Tu   Saptami                           K Siva      Purva-asadha

               Sri Abhirama Thakura -- Disappearance

19 Apr 2017 We   Astami                            K Siddha    Uttara-asadha

20 Apr 2017 Th   Navami                            K Sadhya    Sravana

21 Apr 2017 Fr   Dasami                            K Subha     Dhanista

               Srila Vrndavana Dasa Thakura -- Disappearance

22 Apr 2017 Sa   Ekadasi (not suitable for fasting)K Sukla     Satabhisa

23 Apr 2017 Su   Dvadasi (suitable for fasting)    K Brahma    Purva-bhadra    *

               Fasting for Varuthini Ekadasi

24 Apr 2017 Mo   Trayodasi                         K Indra     Uttara-bhadra

               Break fast 06:29 - 11:25 (DST)

25 Apr 2017 Tu   Caturdasi                         K Viskumba  Revati

26 Apr 2017 We   Amavasya                          K Priti     Asvini

               Sri Gadadhara Pandita -- Appearance

27 Apr 2017 Th   Pratipat                          G Ayusmana  Bharani

28 Apr 2017 Fr   Dvitiya                           G Saubhagya Krittika

29 Apr 2017 Sa   Tritiya                           G Sobana    Rohini

               Aksaya Trtiya. Candana Yatra starts. (Continues for 21 days)

30 Apr 2017 Su   Pancami                           G Sukarma   Mrigasira

1 May 2017 Mo   Sasti                             G Dhriti    Ardra

2 May 2017 Tu   Saptami                           G Sula      Pusyami

               Jahnu Saptami

3 May 2017 We   Astami                            G Ganda     Aslesa

4 May 2017 Th   Navami                            G Vriddhi   Magha

               Srimati Sita Devi (consort of Lord Sri Rama) -- Appearance

               Sri Madhu Pandita -- Disappearance

               Srimati Jahnava Devi -- Appearance

5 May 2017 Fr   Dasami                            G Dhruva    Purva-phalguni

6 May 2017 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vyagata   Purva-phalguni  *

               Fasting for Mohini Ekadasi

7 May 2017 Su   Dvadasi                           G Harsana   Uttara-phalguni

               Break fast 06:01 - 11:14 (DST)

               Rukmini Dvadasi

8 May 2017 Mo   Trayodasi                         G Vajra     Hasta

               Sri Jayananda Prabhu -- Disappearance

9 May 2017 Tu   Caturdasi                         G Siddhi    Citra           *

               Nrsimha Caturdasi: Appearance of Lord Nrsimhadeva

               (Fast today)

10 May 2017 We   Purnima                           G Vyatipata Swati

               Krsna Phula Dola, Salila Vihara

               Sri Paramesvari Dasa Thakura -- Disappearance

               Sri Sri Radha-Ramana Devaji -- Appearance

               Sri Madhavendra Puri -- Appearance

               Sri Srinivasa Acarya -- Appearance


                        Trivikrama Masa, Gaurabda 531                  GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

11 May 2017 Th   Pratipat                          K Variyana  Visakha

12 May 2017 Fr   Pratipat                          K Parigha   Anuradha

13 May 2017 Sa   Dvitiya                           K Siva      Jyestha

14 May 2017 Su   Tritiya                           K Siddha    Mula

               Tulasi Jala Dan ends.

15 May 2017 Mo   Caturthi                          K Sadhya    Purva-asadha

----------- Vrsabha Sankranti (Sun enters Taurus on 14 May, 23:12 DST) -----------

16 May 2017 Tu   Pancami                           K Subha     Uttara-asadha

               Sri Ramananda Raya -- Disappearance

17 May 2017 We   Sasti                             K Sukla     Uttara-asadha

18 May 2017 Th   Saptami                           K Brahma    Sravana

19 May 2017 Fr   Astami                            K Indra     Dhanista

20 May 2017 Sa   Navami                            K Vaidhriti Satabhisa

21 May 2017 Su   Dasami                            K Viskumba  Purva-bhadra

22 May 2017 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Priti     Uttara-bhadra   *

               Fasting for Apara Ekadasi

23 May 2017 Tu   Dvadasi                           K Ayusmana  Revati

               Break fast 05:33 - 11:05 (DST)

               Srila Vrndavana Dasa Thakura -- Appearance

24 May 2017 We   Trayodasi                         K Saubhagya Asvini

25 May 2017 Th   Caturdasi                         K Atiganda  Krittika

26 May 2017 Fr   Pratipat                          G Sukarma   Rohini

27 May 2017 Sa   Dvitiya                           G Dhriti    Mrigasira

28 May 2017 Su   Tritiya                           G Sula      Ardra

29 May 2017 Mo   Caturthi                          G Ganda     Punarvasu

30 May 2017 Tu   Pancami                           G Dhruva    Pusyami

31 May 2017 We   Sasti                             G Vyagata   Aslesa

1 Jun 2017 Th   Saptami                           G Harsana   Magha

2 Jun 2017 Fr   Astami                            G Vajra     Purva-phalguni

3 Jun 2017 Sa   Navami                            G Siddhi    Uttara-phalguni

4 Jun 2017 Su   Dasami                            G Vyatipata Hasta

               Sri Baladeva Vidyabhusana -- Disappearance

               Ganga Puja

               Srimati Gangamata Gosvamini -- Appearance

5 Jun 2017 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    G Variyana  Citra           *

               Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi

               (Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi)

6 Jun 2017 Tu   Dvadasi                           G Parigha   Swati

               Break fast 05:17 - 11:01 (DST)

7 Jun 2017 We   Trayodasi                         G Siva      Visakha

               Panihati Cida Dahi Utsava

8 Jun 2017 Th   Caturdasi                         G Siddha    Anuradha

9 Jun 2017 Fr   Purnima                           G Sadhya    Jyestha

               Snana Yatra

               Sri Mukunda Datta -- Disappearance

               Sri Sridhara Pandita -- Disappearance


                          Vamana Masa, Gaurabda 531                    GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

10 Jun 2017 Sa   Pratipat                          K Subha     Jyestha

               Sri Syamananda Prabhu -- Disappearance

11 Jun 2017 Su   Dvitiya                           K Sukla     Mula

12 Jun 2017 Mo   Tritiya                           K Brahma    Purva-asadha

13 Jun 2017 Tu   Caturthi                          K Indra     Uttara-asadha

14 Jun 2017 We   Pancami                           K Vaidhriti Sravana

               Sri Vakresvara Pandita -- Appearance

15 Jun 2017 Th   Sasti                             K Viskumba  Dhanista

----------- Mithuna Sankranti (Sun enters Gemini on 15 Jun, 05:48 DST) -----------

16 Jun 2017 Fr   Sasti                             K Priti     Satabhisa

17 Jun 2017 Sa   Saptami                           K Ayusmana  Purva-bhadra

18 Jun 2017 Su   Navami                            K Saubhagya Uttara-bhadra

19 Jun 2017 Mo   Dasami                            K Sobana    Revati

               Sri Srivasa Pandita -- Disappearance

20 Jun 2017 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    K Atiganda  Asvini          *

               Fasting for Yogini Ekadasi

21 Jun 2017 We   Dvadasi                           K Sukarma   Bharani

               Break fast 05:13 - 11:01 (DST)

22 Jun 2017 Th   Trayodasi                         K Dhriti    Krittika

23 Jun 2017 Fr   Caturdasi                         K Sula      Rohini

24 Jun 2017 Sa   Amavasya                          K Vriddhi   Mrigasira

               Gundica Marjana

               Sri Gadadhara Pandita -- Disappearance

               Srila Bhaktivinoda Thakura -- Disappearance

25 Jun 2017 Su   Dvitiya                           G Dhruva    Punarvasu

               Ratha Yatra

               Sri Svarupa Damodara Gosvami -- Disappearance

               Sri Sivananda Sena -- Disappearance

26 Jun 2017 Mo   Tritiya                           G Vyagata   Pusyami

27 Jun 2017 Tu   Caturthi                          G Harsana   Aslesa

28 Jun 2017 We   Pancami                           G Vajra     Magha

29 Jun 2017 Th   Sasti                             G Siddhi    Purva-phalguni

               Hera Pancami (4 days after Ratha Yatra)

               Sri Vakresvara Pandita -- Disappearance

30 Jun 2017 Fr   Saptami                           G Vyatipata Uttara-phalguni

1 Jul 2017 Sa   Astami                            G Variyana  Hasta

2 Jul 2017 Su   Navami                            G Parigha   Citra

3 Jul 2017 Mo   Dasami                            G Siva      Swati

               Return Ratha (8 days after Ratha Yatra)

4 Jul 2017 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Siddha    Visakha         *

               Fasting for Sayana Ekadasi

5 Jul 2017 We   Dvadasi                           G Sadhya    Visakha

               Break fast 07:37 - 11:06 (DST)

6 Jul 2017 Th   Trayodasi                         G Subha     Anuradha

7 Jul 2017 Fr   Trayodasi                         G Sukla     Jyestha

8 Jul 2017 Sa   Caturdasi                         G Brahma    Mula

9 Jul 2017 Su   Purnima                           G Indra     Purva-asadha

               Guru (Vyasa) Purnima

               Srila Sanatana Gosvami -- Disappearance

               First month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

               (green leafy vegetable fast for one month)


                         Sridhara Masa, Gaurabda 531                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

10 Jul 2017 Mo   Pratipat                          K Vaidhriti Uttara-asadha

11 Jul 2017 Tu   Dvitiya                           K Viskumba  Sravana

12 Jul 2017 We   Tritiya                           K Priti     Dhanista

13 Jul 2017 Th   Caturthi                          K Ayusmana  Satabhisa

14 Jul 2017 Fr   Pancami                           K Saubhagya Purva-bhadra

               Srila Gopala Bhatta Gosvami -- Disappearance

15 Jul 2017 Sa   Sasti                             K Sobana    Uttara-bhadra

16 Jul 2017 Su   Saptami                           K Atiganda  Revati

17 Jul 2017 Mo   Astami                            K Sukarma   Asvini

               Srila Lokanatha Gosvami -- Disappearance

------------ Karka Sankranti (Sun enters Cancer on 16 Jul, 16:40 DST) ------------

18 Jul 2017 Tu   Navami                            K Sula      Bharani

               The incorporation of ISKCON in New York

19 Jul 2017 We   Dasami                            K Ganda     Krittika

20 Jul 2017 Th   Dvadasi (suitable for fasting)    K Vriddhi   Rohini          *

               Fasting for Kamika Ekadasi

21 Jul 2017 Fr   Trayodasi                         K Dhruva    Mrigasira

               Break fast 05:43 - 11:14 (DST)

22 Jul 2017 Sa   Caturdasi                         K Vyagata   Ardra

23 Jul 2017 Su   Amavasya                          K Vajra     Punarvasu

24 Jul 2017 Mo   Pratipat                          G Siddhi    Pusyami

25 Jul 2017 Tu   Dvitiya                           G Vyatipata Aslesa

26 Jul 2017 We   Tritiya                           G Variyana  Purva-phalguni

27 Jul 2017 Th   Caturthi                          G Parigha   Uttara-phalguni

               Sri Raghunandana Thakura -- Disappearance

               Sri Vamsidasa Babaji -- Disappearance

28 Jul 2017 Fr   Pancami                           G Siva      Hasta

29 Jul 2017 Sa   Sasti                             G Siddha    Hasta

30 Jul 2017 Su   Saptami                           G Sadhya    Citra

31 Jul 2017 Mo   Astami                            G Subha     Swati

1 Aug 2017 Tu   Navami                            G Sukla     Visakha

2 Aug 2017 We   Dasami                            G Brahma    Anuradha

3 Aug 2017 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    G Indra     Jyestha         *

               Fasting for Pavitropana Ekadasi

               Radha Govinda Jhulana Yatra begins

4 Aug 2017 Fr   Dvadasi                           G Vaidhriti Mula

               Break fast 06:07 - 11:22 (DST)

               Srila Rupa Gosvami -- Disappearance

               Sri Gauridasa Pandita -- Disappearance

5 Aug 2017 Sa   Trayodasi                         G Viskumba  Purva-asadha

6 Aug 2017 Su   Caturdasi                         G Priti     Uttara-asadha

               Last day of the first Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

7 Aug 2017 Mo   Purnima                           G Ayusmana  Sravana         *

               Jhulana Yatra ends

               Lord Balarama -- Appearance

               (Fast today)

               Second month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

               (yogurt fast for one month)


                         Hrsikesa Masa, Gaurabda 531                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

8 Aug 2017 Tu   Pratipat                          K Saubhagya Dhanista

               Srila Prabhupada's departure for the USA

9 Aug 2017 We   Dvitiya                           K Sobana    Satabhisa

10 Aug 2017 Th   Tritiya                           K Atiganda  Purva-bhadra

11 Aug 2017 Fr   Caturthi                          K Sukarma   Purva-bhadra

12 Aug 2017 Sa   Pancami                           K Dhriti    Uttara-bhadra

13 Aug 2017 Su   Sasti                             K Sula      Asvini

14 Aug 2017 Mo   Saptami                           K Ganda     Bharani

15 Aug 2017 Tu   Astami                            K Vriddhi   Krittika        *

               Sri Krsna Janmastami: Appearance of Lord Sri Krsna

               (Fast today)

16 Aug 2017 We   Navami                            K Vyagata   Rohini

               Nandotsava

               Srila Prabhupada -- Appearance

17 Aug 2017 Th   Dasami                            K Harsana   Mrigasira

------------- Simha Sankranti (Sun enters Leo on 17 Aug, 01:05 DST) -------------

18 Aug 2017 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vajra     Ardra           *

               Fasting for Annada Ekadasi

19 Aug 2017 Sa   Dvadasi                           K Siddhi    Punarvasu

               Break fast 06:35 - 07:49 (DST)

20 Aug 2017 Su   Caturdasi                         K Vyatipata Pusyami

21 Aug 2017 Mo   Amavasya                          K Variyana  Aslesa

22 Aug 2017 Tu   Pratipat                          G Siva      Magha

23 Aug 2017 We   Dvitiya                           G Siddha    Purva-phalguni

24 Aug 2017 Th   Tritiya                           G Sadhya    Uttara-phalguni

25 Aug 2017 Fr   Caturthi                          G Subha     Hasta

26 Aug 2017 Sa   Pancami                           G Sukla     Citra

               Srimati Sita Thakurani (Sri Advaita's consort) -- Appearance

27 Aug 2017 Su   Sasti                             G Brahma    Swati

               Lalita sasti

28 Aug 2017 Mo   Saptami                           G Indra     Visakha

29 Aug 2017 Tu   Astami                            G Vaidhriti Anuradha

               Radhastami: Appearance of Srimati Radharani

30 Aug 2017 We   Navami                            G Viskumba  Jyestha

31 Aug 2017 Th   Dasami                            G Priti     Mula

1 Sep 2017 Fr   Dasami                            G Ayusmana  Purva-asadha

2 Sep 2017 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    G Saubhagya Purva-asadha    *

               Fasting for Parsva Ekadasi

               (Fast today for Vamanadeva)

3 Sep 2017 Su   Dvadasi                           G Sobana    Uttara-asadha

               Break fast 07:03 - 11:36 (DST)

               Sri Vamana Dvadasi: Appearance of Lord Vamanadeva

               (Fasting is done yesterday)

               Srila Jiva Gosvami -- Appearance

4 Sep 2017 Mo   Trayodasi                         G Atiganda  Sravana

               Srila Bhaktivinoda Thakura -- Appearance

5 Sep 2017 Tu   Caturdasi                         G Sukarma   Dhanista

               Ananta Caturdasi Vrata

               Srila Haridasa Thakura -- Disappearance

               Last day of the second Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

6 Sep 2017 We   Purnima                           G Dhriti    Satabhisa

               Sri Visvarupa Mahotsava

               Acceptance of sannyasa by Srila Prabhupada

               Third month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

               (milk fast for one month)


                        Padmanabha Masa, Gaurabda 531                  GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

7 Sep 2017 Th   Pratipat                          K Sula      Purva-bhadra

8 Sep 2017 Fr   Dvitiya                           K Ganda     Uttara-bhadra

9 Sep 2017 Sa   Tritiya                           K Vriddhi   Revati

10 Sep 2017 Su   Caturthi                          K Dhruva    Asvini

11 Sep 2017 Mo   Sasti                             K Vyagata   Bharani

12 Sep 2017 Tu   Saptami                           K Harsana   Krittika

               Srila Prabhupada's arrival in the USA

13 Sep 2017 We   Astami                            K Vajra     Mrigasira

14 Sep 2017 Th   Navami                            K Vyatipata Ardra

15 Sep 2017 Fr   Dasami                            K Variyana  Punarvasu

16 Sep 2017 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    K Parigha   Pusyami         *

               Fasting for Indira Ekadasi

17 Sep 2017 Su   Dvadasi                           K Siva      Aslesa

               Break fast 07:30 - 11:42 (DST)

------------ Kanya Sankranti (Sun enters Virgo on 17 Sep, 01:02 DST) ------------

18 Sep 2017 Mo   Trayodasi                         K Siddha    Magha

19 Sep 2017 Tu   Caturdasi                         K Sadhya    Purva-phalguni

20 Sep 2017 We   Amavasya                          K Subha     Uttara-phalguni

21 Sep 2017 Th   Pratipat                          G Sukla     Hasta

22 Sep 2017 Fr   Dvitiya                           G Brahma    Citra

23 Sep 2017 Sa   Tritiya                           G Indra     Swati

24 Sep 2017 Su   Caturthi                          G Vaidhriti Visakha

25 Sep 2017 Mo   Pancami                           G Viskumba  Anuradha

26 Sep 2017 Tu   Sasti                             G Priti     Jyestha

27 Sep 2017 We   Saptami                           G Ayusmana  Jyestha

               Durga Puja

28 Sep 2017 Th   Astami                            G Saubhagya Mula

29 Sep 2017 Fr   Navami                            G Sobana    Purva-asadha

30 Sep 2017 Sa   Dasami                            G Atiganda  Uttara-asadha

               Ramacandra Vijayotsava

               Sri Madhvacarya -- Appearance

1 Oct 2017 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sukarma   Sravana         *

               Fasting for Pasankusa Ekadasi

2 Oct 2017 Mo   Dvadasi                           G Dhriti    Dhanista

               Break fast 09:21 - 11:48 (DST)

               Srila Raghunatha Dasa Gosvami -- Disappearance

               Srila Raghunatha Bhatta Gosvami -- Disappearance

               Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami -- Disappearance

3 Oct 2017 Tu   Trayodasi                         G Sula      Satabhisa

4 Oct 2017 We   Caturdasi                         G Ganda     Purva-bhadra

               Last day of the third Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

5 Oct 2017 Th   Purnima                           G Dhruva    Uttara-bhadra

               Sri Krsna Saradiya Rasayatra

               Sri Murari Gupta -- Disappearance

               Laksmi Puja

               Fourth month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

               (urad dal fast for one month)


                         Damodara Masa, Gaurabda 531                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

6 Oct 2017 Fr   Pratipat                          K Vyagata   Revati

7 Oct 2017 Sa   Dvitiya                           K Harsana   Asvini

8 Oct 2017 Su   Tritiya                           K Vajra     Bharani

9 Oct 2017 Mo   Caturthi                          K Siddhi    Krittika

10 Oct 2017 Tu   Pancami                           K Vyatipata Rohini

               Srila Narottama Dasa Thakura -- Disappearance

11 Oct 2017 We   Sasti                             K Variyana  Mrigasira

12 Oct 2017 Th   Astami                            K Siva      Ardra

               Appearance of Radha Kunda, snana dana

               Bahulastami

13 Oct 2017 Fr   Navami                            K Siddha    Pusyami

               Sri Virabhadra -- Appearance

14 Oct 2017 Sa   Dasami                            K Sadhya    Aslesa

15 Oct 2017 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    K Subha     Magha           *

               Fasting for Rama Ekadasi

16 Oct 2017 Mo   Dvadasi                           K Sukla     Purva-phalguni

               Break fast 08:25 - 11:54 (DST)

17 Oct 2017 Tu   Trayodasi                         K Brahma    Uttara-phalguni

------------- Tula Sankranti (Sun enters Libra on 17 Oct, 13:00 DST) -------------

18 Oct 2017 We   Caturdasi                         K Indra     Hasta

19 Oct 2017 Th   Amavasya                          K Vaidhriti Citra

               Dipa dana, Dipavali, (Kali Puja)

20 Oct 2017 Fr   Pratipat                          G Viskumba  Citra

               Go Puja. Go Krda. Govardhana Puja.

               Bali Daityaraja Puja

               Sri Rasikananda -- Appearance

21 Oct 2017 Sa   Dvitiya                           G Priti     Swati

               Sri Vasudeva Ghosh -- Disappearance

22 Oct 2017 Su   Tritiya                           G Ayusmana  Visakha

23 Oct 2017 Mo   Caturthi                          G Saubhagya Anuradha

               Srila Prabhupada -- Disappearance

24 Oct 2017 Tu   Pancami                           G Sobana    Jyestha

25 Oct 2017 We   Pancami                           G Atiganda  Mula

26 Oct 2017 Th   Sasti                             G Sukarma   Purva-asadha

27 Oct 2017 Fr   Saptami                           G Dhriti    Uttara-asadha

28 Oct 2017 Sa   Astami                            G Sula      Sravana

               Gopastami, Gosthastami

               Sri Gadadhara Dasa Gosvami -- Disappearance

               Sri Dhananjaya Pandita -- Disappearance

               Sri Srinivasa Acarya -- Disappearance

               Last day of Daylight Saving Time

29 Oct 2017 Su   Navami                            G Ganda     Dhanista

               Jagaddhatri Puja

30 Oct 2017 Mo   Dasami                            G Vriddhi   Satabhisa

31 Oct 2017 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Dhruva    Purva-bhadra    *

               Fasting for Utthana Ekadasi

               Srila Gaura Kisora Dasa Babaji -- Disappearance

               First day of Bhisma Pancaka

1 Nov 2017 We   Dvadasi                           G Vyagata   Uttara-bhadra

               Break fast 07:58 - 11:04 (LT)

2 Nov 2017 Th   Trayodasi                         G Harsana   Revati

3 Nov 2017 Fr   Caturdasi                         G Vajra     Asvini

               Sri Bhugarbha Gosvami -- Disappearance

               Sri Kasisvara Pandita -- Disappearance

               Last day of the fourth Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

4 Nov 2017 Sa   Purnima                           G Vyatipata Bharani

               Sri Krsna Rasayatra

               Tulasi-Saligrama Vivaha (marriage)

               Sri Nimbarkacarya -- Appearance

               Last day of Bhisma Pancaka


                          Kesava Masa, Gaurabda 531                    GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

5 Nov 2017 Su   Dvitiya                           K Variyana  Krittika

               Katyayani vrata begins

6 Nov 2017 Mo   Tritiya                           K Parigha   Rohini

7 Nov 2017 Tu   Caturthi                          K Siva      Mrigasira

8 Nov 2017 We   Pancami                           K Siddha    Ardra

9 Nov 2017 Th   Sasti                             K Sadhya    Punarvasu

10 Nov 2017 Fr   Saptami                           K Sukla     Pusyami

11 Nov 2017 Sa   Astami                            K Brahma    Aslesa

12 Nov 2017 Su   Navami                            K Indra     Magha

13 Nov 2017 Mo   Dasami                            K Vaidhriti Purva-phalguni

14 Nov 2017 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    K Viskumba  Uttara-phalguni *

               Fasting for Utpanna Ekadasi

               Sri Narahari Sarakara Thakura -- Disappearance

15 Nov 2017 We   Dvadasi                           K Priti     Hasta

               Break fast 08:26 - 11:14 (LT)

               Sri Kaliya Krsnadasa -- Disappearance

16 Nov 2017 Th   Trayodasi                         K Ayusmana  Citra

               Sri Saranga Thakura -- Disappearance

----------- Vrscika Sankranti (Sun enters Scorpio on 16 Nov, 11:47 LT) -----------

17 Nov 2017 Fr   Caturdasi                         K Saubhagya Swati

18 Nov 2017 Sa   Amavasya                          K Sobana    Visakha

19 Nov 2017 Su   Pratipat                          G Atiganda  Anuradha

20 Nov 2017 Mo   Dvitiya                           G Sukarma   Jyestha

21 Nov 2017 Tu   Tritiya                           G Dhriti    Mula

22 Nov 2017 We   Caturthi                          G Sula      Purva-asadha

23 Nov 2017 Th   Pancami                           G Ganda     Uttara-asadha

24 Nov 2017 Fr   Sasti                             G Vriddhi   Uttara-asadha

               Odana sasthi

25 Nov 2017 Sa   Saptami                           G Dhruva    Sravana

26 Nov 2017 Su   Saptami                           G Vyagata   Dhanista

27 Nov 2017 Mo   Astami                            G Harsana   Satabhisa

28 Nov 2017 Tu   Navami                            G Vajra     Purva-bhadra

29 Nov 2017 We   Dasami                            G Siddhi    Uttara-bhadra

30 Nov 2017 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vyatipata Revati          *

               Trisprsa Mahadvadasi

               Fasting for Moksada Ekadasi

               Advent of Srimad Bhagavad-gita

1 Dec 2017 Fr   Trayodasi                         G Variyana  Asvini

               Break fast 08:56 - 11:27 (LT)

2 Dec 2017 Sa   Caturdasi                         G Parigha   Bharani

3 Dec 2017 Su   Purnima                           G Siddha    Rohini

               Katyayani vrata ends


                         Narayana Masa, Gaurabda 531                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

4 Dec 2017 Mo   Pratipat                          K Sadhya    Mrigasira

5 Dec 2017 Tu   Dvitiya                           K Subha     Ardra

6 Dec 2017 We   Tritiya                           K Sukla     Punarvasu

7 Dec 2017 Th   Pancami                           K Brahma    Pusyami

               Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura -- Disappearance

8 Dec 2017 Fr   Sasti                             K Vaidhriti Aslesa

9 Dec 2017 Sa   Saptami                           K Viskumba  Magha

10 Dec 2017 Su   Astami                            K Priti     Purva-phalguni

11 Dec 2017 Mo   Navami                            K Ayusmana  Uttara-phalguni

12 Dec 2017 Tu   Dasami                            K Saubhagya Hasta

13 Dec 2017 We   Ekadasi (not suitable for fasting)K Sobana    Citra

               Sri Devananda Pandita -- Disappearance

14 Dec 2017 Th   Dvadasi (suitable for fasting)    K Atiganda  Swati           *

               Paksa vardhini Mahadvadasi

               Fasting for Saphala Ekadasi

15 Dec 2017 Fr   Trayodasi                         K Sukarma   Visakha

               Break fast 09:14 - 11:37 (LT)

               Sri Mahesa Pandita -- Disappearance

               Sri Uddharana Datta Thakura -- Disappearance

16 Dec 2017 Sa   Caturdasi                         K Dhriti    Anuradha

--------- Dhanus Sankranti (Sun enters Sagittarius on 16 Dec, 02:26 LT) ---------

17 Dec 2017 Su   Amavasya                          K Sula      Jyestha

18 Dec 2017 Mo   Amavasya                          K Ganda     Mula

19 Dec 2017 Tu   Pratipat                          G Vriddhi   Mula

               Sri Locana Dasa Thakura -- Appearance

20 Dec 2017 We   Dvitiya                           G Dhruva    Purva-asadha

21 Dec 2017 Th   Tritiya                           G Vyagata   Uttara-asadha

               Srila Jiva Gosvami -- Disappearance

               Sri Jagadisa Pandita -- Disappearance

22 Dec 2017 Fr   Caturthi                          G Harsana   Sravana

23 Dec 2017 Sa   Pancami                           G Vajra     Dhanista

24 Dec 2017 Su   Sasti                             G Siddhi    Satabhisa

25 Dec 2017 Mo   Saptami                           G Vyatipata Purva-bhadra

26 Dec 2017 Tu   Astami                            G Variyana  Uttara-bhadra

27 Dec 2017 We   Navami                            G Parigha   Revati

28 Dec 2017 Th   Dasami                            G Siva      Asvini

29 Dec 2017 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    G Siddha    Bharani         *

               Fasting for Putrada Ekadasi

30 Dec 2017 Sa   Dvadasi                           G Sadhya    Krittika

               Break fast 09:20 - 11:44 (LT)

               Sri Jagadisa Pandita -- Appearance

31 Dec 2017 Su   Trayodasi                         G Subha     Rohini

1 Jan 2018 Mo   Caturdasi                         G Brahma    Mrigasira


                          Madhava Masa, Gaurabda 531                   GCal 11


                  Chelyabinsk [Russia] (55N09 61E26, +5:00)


DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST

------------------------------------------------------------------------------------------

2 Jan 2018 Tu   Pratipat                          K Indra     Ardra

               Sri Krsna Pusya Abhiseka

3 Jan 2018 We   Dvitiya                           K Vaidhriti Pusyami

4 Jan 2018 Th   Tritiya                           K Viskumba  Aslesa

5 Jan 2018 Fr   Caturthi                          K Priti     Magha----------------------------------------------------------------------------------

Notes:


DST - Time is in 'Daylight Saving Time'

LT  - Time is in 'Local Time'


Generated by Gaurabda Calendar 11


Тел. +7 912-80-30-108
Email: cd108@ya.ru
Skype: shachidulal